Meelopers

Leider van de groep

 

Luister naar de tekst 'Meelopers'

Meelopers

Bij pesten heeft vaak één kind de leiding, die noemen we de leider van de groep, de anderen noemen we de meelopers. De grootste groep pesters zijn de kinderen die dan weer eens meedoen en dan weer niet. Voor hen is het heel wat gemakkelijker om er iets aan te doen, dan voor de pesters en de gepeste kinderen. Soms doen kinderen mee, omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. Er zijn kinderen die nooit meedoen, maar het pesten wel zien gebeuren. Ook zijn er kinderen die helemaal niet weten dat er gepest wordt. Misschien omdat het in hun omgeving niet gebeurt of omdat ze met andere dingen bezig zijn en daarom het pesten niet zien. 

 

Belangrijke vuistregels zijn:

1- Doe een ander niet aan, wat je zelf ook niet prettig zou vinden!

2- Als de meelopers niet meedoen, staat de pester alleen. Als die alleen staat en ziet dat er niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten redelijk snel over. Maak de kinderen die pesten of die meedoen heel duidelijk dat het erg is en dat je het niet grappig vindt. Als iedereen steeds zegt:
-Hou op, dit is niet grappig!
-Als je zo sterk bent doe er dan iets leuks mee ga op karate of judo of zo.
-Als je zo graag de baas speelt organiseer dan leuke dingen.

Je geeft dan duidelijk steun aan het gepeste kind, die voelt zich zo meer begrepen. Je zegt ook heel duidelijk tegen de pester dat er iets gebeurt wat niet goed is. Gelukkig vinden de meeste kinderen pesten niet goed! Als de meeloper geen steun geeft dan komt dit misschien omdat ze dat niet durven of omdat ze bang zijn dat ze anders zelf gepest zullen worden. Dit is soms een gegronde angst. Ook kan het zijn, dat ze denken dat ze meer vrienden of vriendinnen krijgen door mee te pesten.

 

Zeggen dat er gepest wordt is niet klikken

Tegen je juf, meester of een van je ouders zeggen dat andere kinderen gekwetst, getrapt, geslagen of vernederd worden, is niet klikken. Maak je spreekbeurt over pesten aan de hand van deze website. Schrijf een opstel over dat er gepest wordt en wat je daar van vindt. Verander in het verhaal eventueel de namen. Schrijf een brief of e-mail naar de leerkracht dat er gepest wordt. Je hoeft geen naam of afzender onder de brief te zetten. Belangrijk is dat je in ieder geval laat weten wat er aan de hand is.