Weerbaar en weerbaarheid » Weerbaarheidsprogramma » Macht en machtsmisbruik

Macht en Machtsmisbruik

Pesten is ook een vorm van machtsmisbruik

 

Luister naar de tekst 'Macht en machtsmisbruik'

Macht en Machtsmisbruik

Iemand die regels maakt heeft macht. Iemand met macht kan anderen zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Iemand met macht over jou, is de baas over jou, deze zul jij normaal gesproken gehoorzamen.
 

Vormen van macht

Vormen van macht zijn:
- Ouders hebben gezag over hun kinderen.
- Een baas geeft opdrachten aan zijn personeel.
- De politie zorgt ervoor dat de burgers zich aan de wet houden.
- Een leraar op school zorgt ervoor dat de kinderen de lessen volgen en opdrachten maken.

Normaal gesproken luisteren mensen naar iemand die macht over hen heeft. Bij iemand die zijn macht op een verkeerde manier gebruikt, is er sprake van machtsmisbruik.

 

Vormen van machtsmisbruik

- Kindermishandeling
- Mishandeling
- Kinderarbeid
- Seksueel misbruik

Pesten is een vorm van machtsmisbruik

Als je gepest wordt is het nooit jouw schuld. De ander is verantwoordelijk voor de akelige dingen die hij/zij doet. Maar jij moet wel proberen er iets tegen te doen. Het kan moeilijk zijn om hulp te zoeken maar het is wel nodig om ervoor te zorgen dat het stopt.

Opkomen voor jezelf en hulp zoeken

Ook komt het voor dat iemand vanuit zijn werk een ander een nee-gevoel geeft. Bijvoorbeeld als je met een zere voet naar de dokter gaat en je moet je helemaal uitkleden. Of een leraar die op een vervelende manier aan je zit of na gymnastiek komt kijken of jullie wel douchen. Het maakt niet uit wie het doet, hoe groot die is, hoe goed je die kent, waarom die het doet en noem maar op. Tegen alle vormen van machtsmisbruik mag je voor jezelf opkomen en er iets tegen doen of hulp zoeken.