Groeten

weerbaarheid

 

Luister naar de tekst 'Groeten'

Groeten

We groeten omdat we elkaar leuk of aardig vinden of uit beleefdheid. Groeten geeft meestal een prettig en veilig gevoel. Ook zul je respect krijgen en mensen zullen je aardig vinden. Door te groeten zeg je eigenlijk dat je de ander respecteert en waardeert. Als je op een goede manier groet word je vaak beloond met een vriendelijke groet terug. Dit geeft je een band met die ander. Je moeder groet je uit liefde als je naar bed of naar school gaat, maar ook als je wakker wordt of weer terug komt van school. Als ze het een keer vergeet of het niet meer zou doen, zul je een naar gevoel krijgen of zelfs bang worden dat ze niet meer van je houdt. 


Groeten is dus heel belangrijk voor jezelf, maar ook voor jouw omgeving. Als je het niet goed doet of het vergeet, kun je mensen verdrietig maken of pijn doen. Ook kunnen ze er boos of kwaad om worden. Naarmate je ouder wordt, word je ook sterker. Goed groeten zorgt ervoor dat jouw kracht zich dan niet tegen de buitenwereld en tegen jezelf keert.  


Groeten kun je op veel manieren doen. Bijvoorbeeld door een hand te geven als je komt of te zwaaien als je weg gaat. Je vader zal je anders begroeten dan je vrienden op school. Alle landen en volkeren groeten verschillend, door er op te letten zul je verschillen zien.
 

Het buigen voor de koning of koningin is een teken van respect. De groet in het leger is een teken van gehoorzaamheid. Als je dan niet groet, betekent dat dat je ongehoorzaam bent. Bij bepaalde groepen zoals de padvinders, leden van een karate- of judovereniging is groeten heel belangrijk. Als je bij deze groep wilt horen, moet je hun manier van groeten respecteren.

Door te groeten zul je weerbaarder worden en niet de slachtofferrol krijgen. Als je een nee-gevoel hebt, hoef je niet te groeten en vriendelijk te zijn. Je bent dan in een situatie waarin je alert en op je hoede moet zijn. Als je langs een uitgelaten groep jongeren moet lopen kan dit een onveilig gevoel en veel spanning geven. Als je dan vriendelijk groet neem je veel spanning weg en geef je ook de groep minder gelegenheid om onaardig tegen je te doen. Het groeten kan dus een vorm van veiligheid zijn.  Je geeft ook aan dat je niet bang bent. Natuurlijk kan het goed zijn om in sommige gevallen toch maar een straatje om te lopen als je langs een groep moet waarvan je al ziet dat ze agressief zijn.


In Japan was het groeten vroeger voor de Samurai erg belangrijk. Het was zelfs zo belangrijk dat als hij een fout maakte zijn meester hem de doodstraf kon geven. Ook kon een andere Samurai boos op hem worden en hem uitdagen voor een gevecht op leven en dood. En zelf kon hij mensen, uit de stad of van het land, straffen als zij niet goed voor hem groeten. Dit alles was vastgelegd in de Samurai-code uit het bushido (de weg van de krijger). Opgesteld voor de Samurai om zijn krachten te beheersen en niet te misbruiken. Je kunt je dus voorstellen dat je dan heel goed je best doet om goed te groeten. Judo, karate en andere Japanse gevechtsporten zijn daarom ook nog sterk verbonden met het groeten. (Reishiki)

 

Redenen om te groeten

- Groet als je ergens komt of weggaat. Hierdoor word je niet als sneaky, achterbaks of verlegen gezien en geef je aan dat jij het recht hebt ergens te zijn.
- Groet als je iemand herkent ook al mag je hem niet. Als hij terug groet maak je het de ander moeilijk om daarna onaardig tegen je te doen, hier kun je hem ook op wijzen.
- Groet minder sterke mensen beleefd bijvoorbeeld oudere mensen. Om hen gerust te stellen dat jij geen kwaad in de zin hebt.
- Groet je leraar of oudere mensen uit respect. Als waardering voor hun vaardigheden, kennis en ervaring; ze zullen je helpen een beter mens te worden.
- Groet vreemden op een waakzame manier.Hiermee geef je een vreemde niet de indruk dat je onaardig, verlegen of hulpeloos bent.
- Groet vrienden of goede bekenden en de mensen waarvan je houdt op een vriendelijke, spontane manier. Laat merken dat je hen aardig vindt, van ze houdt, zodat ze jou ook aardig vinden en/of van je blijven houden.

Als je niet zo goed bent in groeten kun je dit oefenen voor een spiegel.