Weerbaar en weerbaarheid » Weerbaarheidsprogramma » Een vreemde spreekt je aan

Een vreemde spreekt je aan

Weerbaarheid

Luister naar de tekst 'Een vreemde spreekt je aan'

Een vreemde spreekt je aan

Er is niets aan de hand als een onbekende volwassene naar je lacht of je gedag zegt. Maar als je ouders er niet bij zijn, moet je niet met die vreemde praten. Ook niet als ze aardig doen of weten hoe je heet. Ga nooit met een vreemde mee. Als een vreemde met je wil praten, loop dan weg en vertel het je ouders. Je moet nooit snoep of iets anders aannemen van een volwassene die je niet kent. Zeg dat je het niet wil en loop weg. Vertel je ouders of een ander volwassene die je vertrouwt, wat er is gebeurd.

 

Is een vreemde altijd gevaarlijk?

Met mensen is het net als met appels. Van buiten lijken ze op elkaar, maar de een is goed van binnen en de ander niet. De meeste mensen zijn aardig, maar er zijn ook mensen die niet aardig zijn. Je kunt aan de buitenkant niet zien of iemand van binnen goed is. Ga dus nooit met een onbekende mee. Wat zou jij het beste kunnen doen in de volgende situatie? Bedenk eventueel samen met je ouders een goede oplossing voor de volgende situaties.

 

Situaties

Situatie 1 - Als je met de fiets aan de hand naar huis loopt omdat je een lekke band hebt. Er stopt iemand met de auto en zegt dat hij/zij je wel naar huis wil brengen. Wat doe je dan?
Situatie 2 - Als je vader of moeder je net bij de sportvereniging heeft afgezet. De training gaat niet door en er komt niemand. Wat kun je dan doen?

 

Wachtwoord

Hebben jij en je ouders een wachtwoord? Een wachtwoord is een geheim woord dat alleen jij en je ouders weten. Als je ouders iemand anders sturen om je op te halen, vertellen ze die het wachtwoord. Als je het wachtwoord hoort, weet je dat het goed is.

 

Wie noem je vreemd?

Een vreemde is iemand die jij niet persoonlijk kent en die ook voor je vader en moeder een onbekende is. Als een vreemde jou vraagt iets te doen, moet je jezelf de 'drie vragen voor vreemden' stellen.
De drie vragen voor vreemden:

1. Heb ik een ja-gevoel of een nee-gevoel?

2. Als ik 'ja' zeg, is er dan iemand die weet waar ik ben?

3. Als ik 'ja' zeg en ik kom in de problemen, is er dan iemand die mij kan helpen?
Als op 1 van deze vragen het antwoord 'nee' is, of het antwoord is 'ik weet het niet', dan moet je het niet doen.
Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: 'Ik moet het eerst thuis vragen' of 'nee, ik ga niet met vreemden mee.'