Weerbaar en weerbaarheid » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de website: Weerbaar.info

 

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weerbaar.info is het niet toegestaan tekst, afbeeldingen of fotomateriaal, van deze website of de producten zelf, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij W. Verkerk van Weerbaar.info. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de informatie die op websites staat en op de door ons vervaardige posters.